هفته دولت سال 1401 بهانه ای برای بیان آمار از سوی دستگاه های اجرایی است. اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از دومین جلسه ستاد ساماندهی استان و ایام هفته دولت، به امارهای برخورد کردیم که جای تامل دارد.

تفسیر این آمارها را به خود شما واگذار میکنیم: