کانون نوآوران و فناوران

سمن تخصصی حوزه استارتاپ، کارآفرینی و اشتغال

خانه جوان شاهرود

 خانه جوان یا خانه جوانان براساس دستورالعمل های وزارت ورزش و جوانان؛ جهت هم افزایی، تبادل نظر و فعالیت “جوانان فعال” و “سازمانهای مردم نهاد جوانان” هر منطقه و در راستای “حمایت و توجه به نسل جوان کشور” و با هدف “بسترسازی محیطی ویژه جوانان برای بروز خلاقیت و نوآوری و استعدادهای آنان” ایجاد می‌شود.

این مرکز پایگاهی برای فعالیت های سازمان های مردم نهاد جوانان (سمن های جوانان) است.

سازمان هاي مردم نهاد جوانان سازمانی است با اهداف خیرخواهانه، داراي شخصیتی حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی که براي انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش هاي غیرسیاسی و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه ي اجرایی آن فعالیت می نماید. این سازمان ها توسط اشخاص حقیقی راه اندازي شده و جوانان اداره کننده آنها می باشند.

ویژگی های سازمان های مردم نهاد جوانان:

     1) غیر دولتی بودن
این سازمانها، دولتی نبوده و به طور خودجوش و مردمی در پی احساس نیازي مشترك به وجود آمدهاند و به دولت وابسته نیستند.

     2) غیر سیاسی بودن
این سازمان ها، سیاسی نبوده و هیچ گونه وابستگی به احزاب و گروههاي سیاسی رسمی و غیررسمی ندارند.

     3) غیر انتفاعی بودن
سازمانهاي مردم نهاد، سازمانهایی غیرانتفاعی هستند به این معنی که قصد منفعتطلبی و کار اقتصادي و بازرگانی ندارند و عواید حاصل از فعالیتها و خدمات خود را در جهت تحقق اهداف سازمانی خود مجدداً سرمایهگذاري می‌کنند.

     4) مستقل بودن
این سازمانها مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی مادي به نهادهاي دولتی، خصوصی و احزاب سیاسی ندارند.

     5) بشردوستانه بودن
کلیه اهداف سازمانهاي مردم نهاد جوانان بشردوستانه بوده و فعالیتهایشان در راستاي منفعت انسانها و تحقق حقوق مشروع بشریت صورت می گیرد.

     6) داوطلبانه بودن
عضویت و فعالیت در این سازمانها با توجه به علایق و انگیزه هاي شخصی به صورت آزادانه و با ارائه فرد صورت می گیرد.

     7) جوان بودن
سه چهارم کلیه افراد عضو در این سازمان ها باید جوانان ایرانی متعلق به گروه سنی 18 تا 34 سال باشند.

     8) عضو پذیر بودن
به معناي ایجاد امکان پذیرش اعضاي جدید واجد شرایط در سازمان به نحوي که از حقوق مشابه برخوردار باشند.

سمن های جوانان در یکی از دسته های زیر فعالیت دارند:

1- علمی و پژوهشی
(استعدادهای درخشان – پژوهش محوری – تحقیق و توسعه – فعالیت های پژوهشی – فناوری)

2- اجتماعی
(عدالت و رفاه اجتماعی – عمران و آبادانی – حقوق شهروندی – هدایت شغلی کارآفرینی – کسب و کار/ کارآفرینی اجتماعی – آموزشی – فضای مجازی – فعالیت های جهادی – محیط زیست – آسیب های اجتماعی – امور بانوان و دختران –  بهداشت و سلامت – سبک زندگی ابرانی اسلامی – سلامت اجتماعی و روانی –  ناتوانی  جسمی –  ورزشی)

3- فرهنگی
(ارزشها و باورهای فرهنگ ایرانی اسلامی – اوقات فراغت – حجاب و عفاف – رسانه ای و ارتباطی – سیر و سیاحت – میراق فرهنگی و معنوی – هنری ادبی )

4- اعتقادی و مذهبی
(ارزشها و باورهای دینی – امور بانوان و دختران – اندیشه ورزی – پایداری )

تاریخچه خانه جوانان شاهرود:

همانطور که اکثر شاهرودی ها بخاطر دارند، خانه جوانان سابق شاهرود در محل فعلی جمعیت هلال احمر شهرستان شاهرود در خیابان شهدا با مجموعه کاملی از امکانات (سالن همایش، امکانات ورزشی، آموزشی و…) قرار داشته است. مجموعه ای کم‌نظیر که پایگاهی فعالی برای جوانان شرق استان به شمار می‌رفته است.

فضای فعلی خانه جوانان شاهرود:

این فضا در متراژی به مساحت تقریبی 80 متر – شامل دو اتاق و یک سالن جلسات – توسط پارک علم و فناوری استان (مستقر در شاهرود) به اداره ورزش و جوانان شاهرود برای مدت یک سال وبا تاکید بر فعالیت در حوزه کارآفرینی ارایه گردیده است.

 با پیگیری سمن‌ها و مجمع جوانان استان، حوزه جوان اداره ورزش و جوانان شاهرود و همکاری معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، این مکان با اعتباری در حدود ۸۰ میلیون تومان تجهیز گردیده تا “خانه جوان شاهرود” در کنار عنوان “کافه مهارت استان سمنان”، با “امکانات حداقلی” شروع بکار نماید.

به عبارت دیگر خانه جوان شاهرود، راه‌اندازی نشده است بلکه در قالب طرحی با عنوان “کافه مهارت استان سمنان” یک مکان در شاهرود تجهیز می‌شود. در این حال با توجه به مطالبه جوانان شاهرودی برای راه‌اندازی و ساخت خانه جوان شاهرود، یک تابلوی دیگر بر این مرکز نصب می‌شود تا به صورت نمادین، شاهرود دارای خانه جوان گردد.

 
امید است خانه جوان شاهرود، در موقعیتی مناسب و در شان جوانان شرق استان ساخته شود.
آدرس خانه جوان شاهرود که به صورت موقت در ساختمان قدیم پارک علم و فناوری استان مستقر است، به شرح زیر می باشد: شاهرود، بلوار آزادی، بالاتر از تقاطع خرقانی، خانه جوانان شهرستان شاهرود و کافه مهارت استان سمنان مکان خانه جوانان در نقشه گوگل: