کانون نوآوران و فناوران

سازمان مردم‌نهاد تخصصی در حوزه استارتاپ‌ها، کارآفرینی و اشتغال

ما یک سَمَن جوانان هستیم یعنی:

سَمَن جوانان یا سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان سازمانی است با اهداف خیرخواهانه، داراي شخصیتی حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی که براي انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش هاي غیرسیاسی و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه ي اجرایی آن فعالیت می نماید. این سازمان ها توسط اشخاص حقیقی راه اندازي شده و جوانان اداره کننده آنها می باشند.

در تلاش برای توسعه فرهنگ استارتاپی و کارآفرینی به همراه ارائه آموزش‌های لازم

حامی نوآوران و فناوران

حمایت از ایده‌های نوآورانه برای تبدیل به فعالیت‌های اقتصادی پایدار

توسعه کسب و کار

کمک به رونق کسب وکارها خصوصا در حوزه‌های فروش و بازاریابی

رصد فضای کارآفرینی

بررسی و شناسایی موانع و مشکلات فراروی توسعه کارآفرینی و پیگیری آنها

ما باهم یاد میگیریم

یکی از برنامه های کانون نوآوران و فناوران، برگزاری رویدادهای آموزشی کاربردی، شبکه سازی استارتاپی و … است

از جمله کارگاه‌ها و رویدادهای کانون نوآوران می‌توان به دورهمی استارتاپی همفکر شاهرود، کارگاه‌های آموزشی دیجیتال مارکتینگ، راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی و… اشاره کرد.

0 +
رویدادهای برگزار شده
200 0 +
شرکت‌کنندگان رویدادها

ما به رشد هم کمک می‌کنیم

این شعار اصلی و رویه ماست

در کانون نوآوران و فناوران، همه اعضا در تعاملی سازنده به هم‌افزایی می‌پردازند؛ بدین صورت بستری برای رشد تمامی اعضا فراهم است…

 

ویژگی‌های یک سَمَن جوانان چیست؟

غیردولتی

سمن‌ها به طور خودجوش و مردمی در پی احساس نیازي مشترك به وجود آمده‌اند و به دولت وابسته نیستند.

غیرسیاسی

سازمان‌های مردم‌نهاد سیاسی نبوده و هیچ گونه وابستگی به احزاب و گروههاي سیاسی رسمی و غیررسمی ندارند.

مستقل

سمن‌ها مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی مادي به نهادهاي دولتی، خصوصی و احزاب سیاسی ندارند.

بشردوستانه

کلیه اهداف سازمانهاي مردم نهاد جوانان بشردوستانه بوده و فعالیتهایشان در راستاي منفعت انسان‌ها و تحقق حقوق مشروع بشریت صورت می گیرد.

غیر انتفاعی

سمن‌ها، قصد منفعت‌طلبی و کار اقتصادي ندارند و عواید حاصل از فعالیت‌های خود را در جهت تحقق اهداف سازمانی خود صرف می‌کنند

داوطلبانه و جوان

عضویت و فعالیت در سمن‌ها با توجه به علایق و انگیزه‌هاي شخصی به صورت آزادانه و با ارائه فرد صورت می گیرد. سن اعضا بین 18 تا 34 سال است.

همراهان کانون مردم‌نهاد نوآوران و فناوران

در کنار مردم و جامعه جوان همراه ما، سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز با ما همکاری می‌کنند