درباره کانون نوآوران و فناوران

سازمان مردم نهاد (NGO) تخصصی در حوزه استارتاپ، کارآفرینی و هدایت شغلی
#ما_به_رشد_هم_کمک_میکنیم
#ما_به_رشد_هم_کمک_میکنیم

معرفی کوتاه:

کانون نوآوران و فناوران یک سازمان مردم نهاد و تشکلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی در حوزه  اجتماعی ( زمینه تخصصی استارتاپ، کارآفرینی و هدایت شغلی) است.

کانون نوآوران و فناوران با هدف کلی هدایت استعدادها و ظرفیت های جوانان به سمت ایجاد شغل پایدار تشکیل گردیده است.

برخی از برنامه های کلی ما:

فرهنگسازی و توسعه فرهنگ استارتاپی

آموزش و توانمندسازی 

کمک به اجرای ایده‌ها و توسعه کسب وکارها

رصد فضای کارآفرینی و اشتغال و عوامل وابسته

درباره سازمان‌های مردم نهاد

اهمیت مشارکت اجتماعی

مشارکت به قدمت تاریخ بشر پیشینه دارد، چرا که نظر و عمل مشارکت در سطح هر جامعه و در مفاهیمی چون مشورت، همبستگی، اتحاد، انجمن و …نهفته است. در مفاهیم و آموزه هاي دین مبین اسلام، یکی از مباحث مهم اجتماعی، موضوع شورا و مشورت می باشد به طوریکه در قرآن کریم در آیه 38 سوره شوري و آیه 159 سوره آل عمران، صراحتاً به آن اشاره شده است.

لازمه مشورت و شورا چنانکه از معناي اصطلاحی آن بر می آید گرد هم‌آمدن عده اي براي فعالیت در خصوص کاري می باشد. به عبارت دیگر، مشارکت و کارگروهی لازمه تحقق امر شوراست. ارتقاي مشارکت مردمی در هر جامعه اي می تواند زمینه هاي توسعه و پیشرفت و اعتلا را در تمامی عرصه ها فراهم سازد.

تقویت تعامل بین جامعه مدنی و دولت و ایجاد فضاي مناسب براي نقد سازنده عملکرد دولت از سوي نهادهاي غیرحاکمیتی و مردمی از جمله اصولی است که نظام جمهوري اسلامی بر آن استوار است. در بند 8 اصل 3 قانون اساسی و نیز اصل 100 قانون اساسی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، جتماعی و فرهنگی خویش تأکید شده است

تعریف سمن جوانان

سازمان هاي مردم نهاد جوانان سازمانی است با اهداف خیرخواهانه، داراي شخصیتی حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی که براي انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش هاي غیرسیاسی و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه ي اجرایی آن فعالیت می نماید. این سازمان ها توسط اشخاص حقیقی راه اندازي شده و جوانان اداره کننده آنها می باشند.

اهداف عملیاتی کانون نوآوران و فناوران

با همراهی و حمایت مردم شریف ایران و با استفاده از پتانسیل‌های قانونی، در تلاشیم تا اقدامات زیر را انجام دهیم.

- انجام فعالیتهایی که برای تحقق اهداف مرکز کارآفرینی ضروری می باشند مانند ایجاد بانک اطلاعات کارهای انتشاراتی ، برگزاری سمینارها و کنفرانسها و دوره های آموزشی در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی

- فراهم سازی زمینه اطمینان و باور در دارندگان سرمایه های مادی و فکری از طریق ایجاد روحیه کارآفرینی در آنان برای افزایش سرمایه گذاری بمنظور نوآوری در تولید و رونق اشتغالزایی

- شناسایی و ساماندهی جامعه هدف در بانک های اطلاعاتی جامع و منسجم و کمک به شناسایی پتانسیل های فردی جمعی و جغرافیایی استان برای ایجاد مشاغل جدید و یا تقویت مشاغل موجود

- بررسی ، تحقیق و شناسایی موانع و مشکلات فراروی توسعه کارآفرینی در مراحل مختلف کسب و کار و انعکاس آن به مسئولان و دستگاههای اجرائی استان


- برنامه ریزی تحقیقاتی جهت شناخت عوامل و شرایط موثر در ایجاد اشتغال و کار آفرینی ، شناخت موانع ، تنگناها ومحدودیتهای فرا راه زمینه های ایجاد اشتغال و راههای رفع این موانع

- بستر سازی برای برقراری ارتباط مناسب و موثر میان مراکزتصمیم گیری و اداری استان از یکسو و صاحبان صنایع ، کارآفرینان ، کارشناسان و کارورزان حوزه کار آفرینی از سوی دیگر برای بررسی و رفع نواقص در ایجاد شرایط مناسب و امن جهت گسترش کارآفرینی

- برنامه ریزی برای حلقه اتصال قراردادن کانون کار آفرینی میان مراکز تصمیم گیری و کارشناسان و صاحب نظران با کارآفرینان و صاحبان ایده های نو

- جذب و افزایش کمی تعداد کارآفرینان جدید و توسعه کیفی توانمندیهای آنان در بازار کسب و کار استان برای ایجاد مشاغل نوین شناسایی قابلیتهای کارآفرینی نهفته در افراد و توسعه آن ، با هدف راه اندازی کسب وکار های نوپا یا استارتاپ ها


- ایجاد بستر مناسب برای جلب و جذب سرمایه های مادی و معنوی با کمک سازمانهای بین المللی و افراد حقیقی یا حقوقی در خارج از کشور برای دستیابی به رونق اقتصاد ملی

- کمک به رونق اقتصاد محلی با افزایش اشتغال از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید و پر ثمر در بخشهای صنعت ، کشاورزی ، خدماتی ، اجرای طرحهای اقتصادی ، برگزاری نمایشگاهها ، همایشها و…. ایجاد بستر مناسب برای شناساندن بینش کارآفرینی با کمک و همکاری وزارتخانه و سازمان ها وادارات مرتبط

سوالات متداول شما

سازمان‌های مردم‌نهاد به هیچ ارگان و سازمانی وابسته نیستند و به طور کاملا مستقل فعالیت می‌کنند. البته در ایران 4 سازمان متولی ثبت سازمان های مردم نهاد هستند که عبارتند از وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و دانشگاه های علوم پزشکی.

سمن های جوانان در وزرات ورزش و جوانان ثبت می‌شوند.

محور فعالیت سمن شامل زمینه فعالیت «اجتماعی» موضوع فعالیت «هدایت شغلی / کارآفرینی» و فعالیت تخصصی «کسب و کارهای نوپا» است.

ارکان سمن عبارتند از : 1- مجمع عمومی، 2 – شورای مرکزی، 3 – نماینده قانونی (دبیر) 4 – بازرس، 5 – مسوول امور مالی

نماینده قانونی سمن، بالاترین مقام اجرایی سمن است و در حدود اختیاراتی که در چارچوب اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی، شورای مرکزی به عنوان مدیر اجرایی و نماینده رسمی و حقوقی سمن و صاحب امضاء انجام وظیفه خواهد کرد.

دبیر کانون نوآوران و فناوران، جناب آقای سید حسین موسوی هستند.

بودجه سمن از طرق ذیل تأمین می شود:

1-هدیه و اعانه ،اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخلی،خارجی،دولتی و غیر دولتی

2-وقف و حبس

3-وجوه حاصل از فعالیت‌های موسسه