✍️ سمن‌ها می توانند جهت اعلام تمایل همکاری خود با قوه قضائیه، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دریافت کد ثنا حقوقی، در این سامانه ثبت نام نمایند.

✍️ در این رابطه لازم است نهاد های مردمی هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند.
1️⃣ اساسنامه نهاد
2️⃣ روزنامه رسمی
3️⃣ مهر نهاد
♨️ همچنین حضور مدیرعامل نهاد مردمی جهت اخذ کد در دفاتر مزبور الزامی است.

✅ مشاهده دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه:👇
🖇 https://rizy.ir/nfngo-protocol

✅ مشاهده راهنمای ثبت‌نام در سامانه:👇
🖇 https://rizy.ir/nfngo-guide

✅ مشاهده نهادهای مردمی مجاز برای همکاری: 👇
🖇 https://rizy.ir/nfngo-ngos

✅ مشاهده شرایط و ضوابط همکاری: 👇
🖇 https://rizy.ir/nfngo-terms

✅ مشاهده موضوعات همکاری (در این زمینه‌ها میتوانید همکاری کنید): 👇
🖇 https://rizy.ir/nfngo-subjects

⭕️ آدرس سامانه_مشارکت نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه:👇
🖇 https://mosharekat.eadl.ir/

⭕️ آدرس صفحه ثبت‌نام سازمان‌های مردم نهاد:👇
🖇 https://regmosharekat.eadl.ir/


.

موضوع فعالیت نهادهای مردمی در مشارکت و تعامل با قوه قضاییه چیست؟

✍️ براساس دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از:

مشارکت عمومی و همکاری در راستای
1- صیانت از حقوق عامه
2- حمایت از حقوق شهروندی
3- پیشگیری و مقابله با فساد
4- دفاع از آزادی‌های مشروع
5- پیشگیری از وقوع جرم
6- میانجیگری، صلح و سازش
7- معاضدت حقوقی و روانشناختی
8- مددکاری اجتماعی
9- کارآفرینی اجتماعی
10- حمایت از حقوق بشر
11- زنان
12- خانواده
13- اطفال و نوجوانان
14- بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی
15- محیط زیست
16- میراث فرهنگی
17- منابع طبیعی
18- امر به معروف و نهی از منکر
19- حمایت از بزه‌دیدگان و خانواده آنها
20- همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده انها

نکته: (معاضدت یعنی مساعدت و یاری دادن به افراد محروم و کم درآمد جهت برخورداری از حق وکیل در مراحل قضایی – معاضدت در مفهوم دیگر علاوه بر مساعدت در مراحل دادرسی، تلاش برای ارتقای فرهنگ حقوقی و دسترسی به دادرسی عادلانه را نیز شامل می شود.)

.

♨️ براساس موارد فوق، “موضوعات همکاری” نهادهای مردمی با قوه‌قضاییه در “سامانه مشارکت” که سمن‌ها باید برای همکاری انتخاب کنند را در لینک زیر مشاهده کنید: 👇
🖇 https://rizy.ir/nfngo-subjects

پایان خبر/ 6 اسفند 1399