خانه جوانان چیست؟

خانه جوانان، جهت هم افزایی، تبادل نظر و فعالیت جوانان فعال منطقه و سازمانهای مردم نهاد ایجاد شده است. این مرکز مکانی مناسب برای جوانانی است؛ که تمایل دارند در عرصه های اجتماعی و فرهنگی فعالیت نمایند.

خانه جوانان براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت ورزش و جوانان و در راستای حمایت و توجه به نسل جوان کشور و با هدف بسترسازی محیطی ویژه جوانان برای بروز خلاقیت و نوآوری استعدادهای آنان ایجاد گردیده است.

 این مرکز به اجتماع های مردم نهاد، شخصیت حقوقی می دهد؛ این اجتماع ها (سمن ها /سازمان های مردم نهاد جوانان ) باید در یکی از حوزه های اجتماعی، علمی و پژوهشی، فرهنگی، اعتقادی و مذهبی فعالیت داشته باشند

از دیگر فعالیت های این ارگان بررسی آسیب های اجتماعی جوانان است. در راستای همین امر نهادهای مربوطه در این مرکز دور هم آمده و به بررسی مشکلات جوانان می پردازند. سپس برای رفع مشکلات راه حل هایی ارائه و یا فعالیت هایی ترتیب داده می شود.

 تاریخچه خانه جوانان شاهرود:
همانطور که اکثر شاهرودی ها بخاطر دارند، خانه جوانان سابق شاهرود در محل فعلی جمعیت هلال احمر شهرستان شاهرود در خیابان شهدا با مجموعه کاملی از امکانات (سالن همایش، امکانات ورزشی، آموزشی و…) قرار داشته است.

فضای فعلی خانه جوانان شاهرود:
این فضا در متراژی به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر – شامل دو اتاق و یک سالن جلسات – توسط پارک علم و فناوری استان (مستقر در شاهرود) به اداره ورزش و جوانان شاهرود برای مدت یک سال وبا تاکید بر فعالیت در حوزه کارآفرینی ارایه گردیده است.
با پیگیری سمن ها و مجمع جوانان استان، حوزه جوان اداره ورزش و جوانان شاهرود و همکاری معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، این مکان با اعتباری در حدود ۸۰ میلیون تومان تجهیز گردیده تا خانه جوان شاهرود در کنار عنوان ” کافه مهارت استان سمنان”، با امکانات حداقلی (جهت ایجاد انسجام و هم افزایی جوانان فعال شرق استان) شروع بکار نماید.

سمن یا سازمان مردم نهاد چیست؟

ابتدا باید به اهیمت مشارکت اجتماعی – مشارکت مدنی بپردازیم.

مشارکت به قدمت تاریخ بشر پیشینه دارد، چرا که نظر و عمل مشارکت در سطح هر جامعه و در مفاهیمی چون مشورت، همبستگی، اتحاد، انجمن و …نهفته است. در مفاهیم و آموزه هاي دین مبین اسلام، یکی از مباحث مهم اجتماعی، موضوع شورا و مشورت می باشد به طوریکه در قرآن کریم در آیه 38 سوره شوري و آیه 159 سوره آل عمران، صراحتاً به آن اشاره شده است.

لازمه مشورت و شورا چنانکه از معناي اصطلاحی آن بر می آید گرد هم‌آمدن عده اي براي فعالیت در خصوص کاري می باشد. به عبارت دیگر، مشارکت و کارگروهی لازمه تحقق امر شوراست. ارتقاي مشارکت مردمی در هر جامعه اي می تواند زمینه هاي توسعه و پیشرفت و اعتلا را در تمامی عرصه ها فراهم سازد.

تقویت تعامل بین جامعه مدنی و دولت و ایجاد فضاي مناسب براي نقد سازنده عملکرد دولت از سوي نهادهاي غیرحاکمیتی و مردمی از جمله اصولی است که نظام جمهوري اسلامی بر آن استوار است. در بند 8 اصل 3 قانون اساسی و نیز اصل 100 قانون اساسی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، جتماعی و فرهنگی خویش تأکید شده است.

سازمان مردم نهاد جوانان

سازمان هاي مردم نهاد جوانان سازمانی است با اهداف خیرخواهانه، داراي شخصیتی حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی که براي انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش هاي غیرسیاسی و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه ي اجرایی آن فعالیت می نماید. این سازمان ها توسط اشخاص حقیقی راه اندازي شده و جوانان اداره کننده آنها می باشند.

ویژگی های سازمان های مردم نهاد جوانان:

     1) غیر دولتی بودن

این سازمانها، دولتی نبوده و به طور خودجوش و مردمی در پی احساس نیازي مشترك به وجود آمدهاند و به دولت وابسته نیستند.

     2) غیر سیاسی بودن

این سازمان ها، سیاسی نبوده و هیچ گونه وابستگی به احزاب و گروههاي سیاسی رسمی و غیررسمی ندارند.

     3) غیر انتفاعی بودن

سازمانهاي مردم نهاد، سازمانهایی غیرانتفاعی هستند به این معنی که قصد منفعتطلبی و کار اقتصادي و بازرگانی ندارند و عواید حاصل از فعالیتها و خدمات خود را در جهت تحقق اهداف سازمانی خود مجدداً سرمایهگذاري می‌کنند.

     4) مستقل بودن

این سازمانها مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی مادي به نهادهاي دولتی، خصوصی و احزاب سیاسی ندارند.

     5) بشردوستانه بودن

کلیه اهداف سازمانهاي مردم نهاد جوانان بشردوستانه بوده و فعالیتهایشان در راستاي منفعت انسانها و تحقق حقوق مشروع بشریت صورت می گیرد.

     6) داوطلبانه بودن

عضویت و فعالیت در این سازمانها با توجه به علایق و انگیزه هاي شخصی به صورت آزادانه و با ارائه فرد صورت می گیرد.

     7) جوان بودن

سه چهارم کلیه افراد عضو در این سازمان ها باید جوانان ایرانی متعلق به گروه سنی 18 تا 34 سال باشند.

     8) عضو پذیر بودن

به معناي ایجاد امکان پذیرش اعضاي جدید واجد شرایط در سازمان به نحوي که از حقوق مشابه برخوردار باشند.

سمن‌هاي جوانان به آن دسته از سمن‌ها گفته میشود که حوزه فعالیت آنها به نوعی شامل حوزه‌هاي مرتبط با امور جوانان میشود و جوانان عمده‌ترین گروه ذي نفع در فعالیتهاي این سمن‌ها محسوب می‌شوند.

حوزه های فعالیت سمن ها (سازمان های مردم نهاد) چیست؟

دسته بندی حوزه فعالیت سمن های جوانان

سمن ها /سازمان های مردم نهاد جوانان  باید در یکی از دسته های زیر فعالیت داشته باشند:

1- علمی و پژوهشی

  • (استعدادهای درخشان – پژوهش محوری – تحقیق و توسعه – فعالیت های پژوهشی – فناوری)

2- اجتماعی

  • (آسیب های اجتماعی – امور بانوان و دختران – آموزشی – بهداشت و سلامت – حقوق شهروندی -سبک زندگی ابرانی اسلامی – سلامت اجتماعی و روانی – عدالت و رفاه اجتماعی – عمران و آبادانی – فضای مجازی – فعالیت های جهادی – محیط زیست – ناتوانی  جسمی – هدایت شغلی کارآفرینی – ورزشی – کسب و کار/ کارآفرینی اجتماعی )

3- فرهنگی

  • (ارزشها و باورهای فرهنگ ایرانی اسلامی – اوقات فراغت – حجاب و عفاف – رسانه ای و ارتباطی – سیر و سیاحت – میراق فرهنگی و معنوی – هنری ادبی )

4- اعتقادی و مذهبی

  • (ارزشها و باورهای دینی – امور بانوان و دختران – اندیشه ورزی – پایداری )

فهرست سازمان های مردم نهاد جوانان استان سمنان